641268
var med och plockade skräp 2020.

Umeå kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Umeå kommun hämtar upp de fyllda soppåsarna 1-5 juni hos de skolor och förskolor som anmält sig. För mer information se www.umea.se/hallumearent.

Aktiviteter i kommunen

Kommunen anordnar en tävling för förskolor/skolor. För att uppmuntra och inspirera förskolebarnen och skolungdomarna kommer en förskola/skola att vinna 10.000 kronor. Priset delas ut i början av juni.

Kontakt

Dag Brändström: dag.brandstrom@umea.se och 070-344 84 75
Britta Strömgren, gatorochparker@umea.se eller 070-661 24 64

www.umea.se/hallumearent

Kontakt