641268
var med och plockade skräp 2020.

Storumans kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Privatpersoner lämnar i avfallskärlet på gamla biograftomten, nedanför Beas trädgård, i Storuman.
I Tärnaby hänvisar vi till det gröna kärlet utanför Samservice.
Skolor och föreningar anmäler till renhallning@storuman.se vart och när avfallet ska hämtas.
Vid funderingar är ni välkomna att höra av er till oss på 0951-140 00.

Kontakt

Anna Brunned: anna.brunned@storuman.se och 0951-140 00

www.storuman.se

Kontakt