641268
var med och plockade skräp 2020.

Norsjö kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen tar hand om skräpet om plockning sker inom kommunens verksamheter, annars kan man lämna skräpet till ÅVC. Information kommer finnas på kommunens hemsidan.

Kontakt

Beatrice Bergqvist: beatrice.bergqvist@norsjo.se och 072-569 70 77

www.norsjo.se

Kontakt