641268
var med och plockade skräp 2020.

Östersunds kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Skräp som deltagare plockat upp kan läggas i de vanliga soptunnorna eller i kärl som finns på skolan för sortering om det är sorterat. 

Kontakt

Pernilla Cederlöf: pernilla.cederlof@ostersund.se och 063 140269

https://ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/aktuellt-inom-avfall-och-atervinning.html#Skrapplockardagen

Kontakt