641268
var med och plockade skräp 2020.

Strömsunds kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Förpackningar, tidningar och batterier sorteras och lämnas på förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstation. Även övrigt avfall sorteras. När det gäller förskolor och skolor tar vaktmästaren hand om övrigt avfall. När det gäller privatpersoner och föreningar får man köra det själv till återvinningscentralen. Utsorterat brännbart avfall kan även läggas i den egna soptunnan.

Kontakt

Annika Berglund: annika.berglund@stromsund.se och 0670-163 81

https://www.stromsund.se/3350.html

Kontakt