641268
var med och plockade skräp 2020.

Bräcke kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Skräp som inte kan kastas i det vanliga sopkärlet alt lämnas i säck vid sopkärlet hämtas av personal från renhållningen efter anmälan.

Kontakt

Ulrika Jonsson: ulrika.jonsson@bracke.se och 070-375 02 82

www.bracke.se

Kontakt