641268
var med och plockade skräp 2020.

Ragunda kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Skolor och förskolor kan anmäla till jenny.forslind@ragunda.se så hjälper kommunens renhållning till med att samla in säckarna. Övriga får själv sortera materialet och åka till Återvinningscentralen i Hammarstrand/Stugun under ordinarie öppettider och lämna det där.

Aktiviteter i kommunen

Kommunen bjuder på festis och bulle till dom barn som anmäler sig.

Kontakt

Jenny Forslind: jenny.forslind@ragunda.se och 0696-682152

https://www.ragunda.se/bygga-bo-och-miljo/avfall--atervinning/miljoarbet...

Kontakt