641268
var med och plockade skräp 2020.

Härnösands kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen uppmanar skolor att transportera insamlat skräp till Kretsloppsparken.

Aktiviteter i kommunen

Läs om kommunens planerade aktiviteter på www.harnosand.se/nolitterday

Kontakt

Henrik Petré: henrik.petre@harnosand.se och 0611348015

www.harnosand.se/nolitterday

Kontakt