641268
var med och plockade skräp 2020.

Ånge kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Offentliga papperskorgar är inte anpassade för stora mängder skräp, så då är det bättre att ta hem skräpet till sitt eget soprum eller egen soptunna. Tidningar och förpackningar kan gärna sorteras på en återvinningsstation.

Kontakt

Maria Edin: maria.edin@ange.se och 0690-250 260

www.ange.se

Kontakt