641268
var med och plockade skräp 2020.

Hudiksvalls kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Alla verksamheter tar hand om sitt skräp själva. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast och lämna till återvinningsstation.

Kontakt

Åsa Terent: asa.terent@hudiksvall.se och 0650-19281

https://hudiksvall.se/Sidor/Bo--leva/Miljo-och-energi/Hall-Hudiksvall-re...

Kontakt