641268
var med och plockade skräp 2020.

Söderhamns kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Info kommer.

Kontakt

Anders Tång: anders.tang@soderhamn.se och 070-378 69 30

www.soderhamn.se

Kontakt