641268
var med och plockade skräp 2020.

Sandvikens kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen uppmanar att källsortera skräpet.

Aktiviteter i kommunen

Kommunen ordnar skräpplockaraktivitet och pratar hållbar utveckling under kampanjvecka, mer info kommer.

Kontakt

Joacim Jonsson: Joacim.e.jonsson@edu.sandviken.se och 0700484111

www.sandviken.se

Kontakt