641268
var med och plockade skräp 2020.

Nordanstigs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Ytterligare information kommer om hur deltagare bäst gör sig av med skräpet som plockats.

Kontakt

Anna Heijbel: anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se och 0725278390

www.nordanstig.se

Kontakt