641268
var med och plockade skräp 2020.

Ovanåkers kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Deltagarna slänger skräpet i befintliga restavfallskärl för verksamheten. Övrigt lämnas på BORAB:s återvinningscentraler.

Kontakt

Anna Svanberg: anna.svanberg@borab.se och 073-0792375

www.borab.se

Kontakt