641268
var med och plockade skräp 2020.

Avesta kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarmaterial. Materialet består av skräpsoppåsar samt pedagogiskt material i form av en loppa, som barnen får pyssla och leka med. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

För hämtning av skräpet, kontakta: Patrik Håll 0226-645145 eller Anders Hofrén 0226-645458

Aktiviteter i kommunen

- Skräpplockartävling mellan politiker och anställda på teknisk service i maj.
- Eventuellt vara med och plocka på en skola i kommunen.
- Älvstädning i aug/sept

Kontakt

Elin Karlsson: elin.karlsson@avesta.se och 0226-645520

www.avesta.se

Kontakt