641268
var med och plockade skräp 2020.

Hedemora kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Deltagande kommunala förskolor och skolor kan få hjälp av MiniMaxi att samla in skräpet. Övriga som plockar skräp hänvisas till Hamre Återvinningscentral.

Kontakt

Niklas Nordahl: niklas.nordahl@hedemora.se och 0225-34286

https://www.hedemora.se/sv/barn--utbildning/hall-hedemora-rent__4675

Kontakt