641268
var med och plockade skräp 2020.

Borlänge kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Borlänge Energi erbjuder hjälp med upphämtning av skräpet, vänligen kontakta Denice Haurula.

Kontakt

Denice Haurula: denice.haurula@borlange-energi.se

https://www.borlange-energi.se/sv/Avfall/Fagelmyra/Skrapplockardagar/

Kontakt