641268
var med och plockade skräp 2020.

Orsa kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Efter att ni plockat skräp kan ni lägga de fyllda säckarna och påsarna i era befintliga avfallskärl om de ryms där, annars ställer ni dem bredvid kärlen. Avfallskärlen töms sedan vid ordinarie tömningstillfälle enligt hämtschema och den extra kostnad som normalt uppstår för säckar som står utanför kärlen tar Nodava (gäller endast skräp i Håll Sveriges säckar). Sortera så långt det är möjligt! Återvinn förpackningar av papper, glas, metall och plast. Dessa kan läggas i era befintliga sorteringskärl om sådana finns för förpackningar eller besök Förpacknings- och Tidningsinsamlingens närmaste återvinningsstation. Naturligtvis bör även övrigt avfall som t.ex. däck, porslin/keramik, el-avfall och ev. farligt avfall också sorteras och lämnas till kommunens återvinningscentral på ett eller annat sätt.

Kontakt

Jenny Back: jenny.back@nodava.se och 0250-55 27 31

http://www.nodava.se/?q=node/387

Kontakt