641268
var med och plockade skräp 2020.

Rättviks kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen kommer att tillhandahålla container på senare anvisad plats. Alternativt tar ni själva hand om det skräp ni samlat in. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast vid närmaste återvinningsstation och åk vid behov till återvinningscentralen. Information om hur du sorterar finns här: https://www.dalavattenavfall.se/avfall-och-atervinning/sa-har-sorterar-du

Kontakt

Jennie Prans: jennie.prans@rattvik.se och 0248-70148

www.rattvik.se

Kontakt