641268
var med och plockade skräp 2020.

Leksands kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen uppmanar deltagare att ta hand om sitt skräp själva eller kontakta Gata/Park om man önskar hämtning av skräpet.

Kontakt

Johanna Jobs: johanna.jobs@leksand.se och 0247-80392

www.leksand.se

Kontakt