641268
var med och plockade skräp 2020.

Malung-Sälens kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Skräpet lämnas sorterat till närmaste återvinningscentral.

Kontakt

Therese Eriksson: therese.eriksson@malung-salen.se och 0280-18213

http://malung-salen.se/trafikochinfrastruktur/renhallningochsnorojning/v...

Kontakt