641268
var med och plockade skräp 2020.

Vansbro kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Deltagarna ser själva till att skräpet kommer till återvinningscentralerna.

Aktiviteter i kommunen

Information från kommunen kommer inom kort.

Kontakt

Ulrika Johansson: ulrika.johansson@vansbro.se och 0281-75057

www.vansbro.se

Kontakt