641268
var med och plockade skräp 2020.

Fagersta kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Varje skola eller förskola väljer själva om de vill sortera det plockade skräpet och slänga i sorteringskärlen som finns på varje förskola eller skola. Annars slängs det plockade skräpet i restavfall.

Aktiviteter i kommunen

Varje anmäld skola eller förskola plockar skräp med barnen och elever i deras närmiljö. De diskuterar även frågan om nedskräpning.

Kontakt

Lisa Ekberg: lisa.ekberg@nvk.fagersta.se och 0223-44527

www.fagersta.se

Kontakt