641268
var med och plockade skräp 2020.

Sala kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Skräpet som plockats lämnas på återbruket i anvisat kärl.

Aktiviteter i kommunen

Mer info kommer.

Kontakt

Karolina Vesterlund Grebius: Karolina.VesterlundGrebius@sala.se och 0224-748020

www.sala.se

Kontakt