641268
var med och plockade skräp 2020.

Norbergs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Lägg det i en fin hög som sedan hämtas av NVK.

Kontakt

Ingrid Nord: ingrid.nord@norberg.se och 0223-29170

www.norberg.se

Kontakt