641268
var med och plockade skräp 2020.

Kungsörs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen har inte bestämt i dagsläget vad deltagare ska göra med sitt plockade skräp.

Aktiviteter i kommunen

Inte bestämt i dagsläget vilka aktiviteter som ordnas.

Kontakt

Therés Andersson: theres.andersson@kungsor.se och 0227600382

www.kungsor.se

Kontakt