641268
var med och plockade skräp 2020.

Sigtuna kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Kommunen hjälper till med hämtning av skräpet vid behov, kontakta helen.ericson@sigtuna.se.

Kontakt

Helen Ericson: helen.ericson@sigtuna.se och 08 591 260 09

 

Kontakt