641268
var med och plockade skräp 2020.

Lindesbergs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Säckar i anslutning till restavfallskärl hämtas med kommunens ordinarie avfallshämtning.

Kontakt

Michael Lindström: michael.lindstrom@sbbergslagen.se och 0587-550084

 

Kontakt