641268
var med och plockade skräp 2020.

Karlskoga kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

1. Sortera det i egna kärl för återvinning
2. Sortera det på återvinningsstation
3. Lämna det utanför de egna tunnorna i stor säck så hämtar renhållningsbolaget i samband med ordinarie tömning.

Aktiviteter i kommunen

Utlottning av pris till en av alla deltagande enheter.

Kontakt

Andreas Eriksson: andreas.eriksson@karlskoga.se

https://www.karlskoga.se/skrapplockardagarna

Kontakt