641268
var med och plockade skräp 2020.

Kumla kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen uppmanar deltagarna att själva ta hand om det skräp som samlats in. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast och åk eventuellt till Återvinningscentralen om möjlighet finns.

Kontakt

Lena Crowley: lena.m.crowley@kumla.se och 019-58 86 47

https://www.kumla.se/utbildning-och-barnomsorg/skrapplockardagarna-2020....

Kontakt