641268
var med och plockade skräp 2020.

Örebro kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Ta gärna hand om skräpet som ni plockar genom att sortera och återvinna förpackningar av papper, glas, metall och plast på er förskola/skola eller närmaste ÅVS (återvinningsstation). Det som inte är återvinningsbart läggs i första hand i restavfall.

Vid behov av hämtning av övrigt skräp som inte kan skickas med den ordinarie avfallshämtningen: Kontakta kundservice Park och gata: parkochgata@orebro.se. Hämtning sker i mån av tid, säckarna bör inte innehålla något biologiskt avfall då det kan lukta och bli otrevligt.

Aktiviteter i kommunen

Kommunen kommer att ordna två temaveckor och bjuda in ca 400 skolelever för att lära ut om nedskräpning och dess konsekvenser.

Detta sker i Örebros natur- och kulturreservat, Karlslund och i vår interaktiva utställning Kretsloppslandet. Detta sker i maj v. 19 och v.20.

Kontakt

Svante Ivarsson / Mita Moberg
070-515 14 35/ 070-355 14 79
kretsloppslandet@orebro.se

 

Kontakt