641268
var med och plockade skräp 2020.

Norrtälje kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen kommer att ordna så att den upphandlade entreprenören för insamling av restavfall och matavfall även hämtar det insamlade skräpet.

Kontakt

Hanna Leife: hanna.leife@norrtalje.se och 0176-71947

www.norrtalje.se

Kontakt