641268
var med och plockade skräp 2020.

Vaxholms stad

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Extra hämtning när aktivitet är genomförd.

Aktiviteter i kommunen

Olika planering för de olika skolorna/förskolorna.

Kontakt

Kristina Eriksson: kristina.eriksson@vaxholm.se och 08-541 708 31

www.vaxholm.se

Kontakt