641268
var med och plockade skräp 2020.

Solna stad

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Förpackningar som deltagare plockar upp får gärna lämnas på återvinningsstationer om det finns i närheten. Övrigt skräp får deltagare lämna i sina egna soprum eller sopkärl som hushållsavfall. Om deltagare har plockat stor mängd skräp så får deltagare kontakta stadens kontaktperson för skräpplockningsdagarna för ytterligare hantering av avfall.

Kontakt

Yuan Kong: yuan.kong@solna.se och 087461247

https://www.solna.se/boende--miljo/stadsmiljo/nedskrapning

Kontakt