641268
var med och plockade skräp 2020.

Sundbybergs stad

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Aktiviteter i kommunen

I Sundbyberg pågår kampanjen 4-15 maj och vill ni dra nytta av servicepunkterna för hämtning av skräp är det bra att ha era skräpplockardagar under första hälften av maj.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Hämtning av det insamlade skräpet sker vid en förutbestämd uppmärkt servicepunkt utan extra kostnad om du kontaktar kommunens servicecenter på 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se senast den 15 maj. Meddela servicecenter om adress samt antalet påsar som lämnas vid servicepunkten.

Ta kontakt med kampanjansvarig Arash Sajadi i Sundybergs stad, arash.sajadi@sundbyberg.se, för att innan kampanj få kartor över servicepunkter för insamling av skräp i Sundbyberg.

Avfallet kan inte lämnas i papperskorgar vid gator, torg eller parkeringsplatser.

Extra info från kommunen

Förskolor, skolor och barn- och ungdomsföreningar kommer att vara de enda som Håll Sverige Rent distribuerar kostnadsfria material till. Företag, privatpersoner och övriga föreningar kan köpa skräpplockarmaterial i Håll Sverige Rents webshop

Plocka gärna skräp på den egna fastigheten eller i ett område i anslutning som saknar vägar, trafik eller andra potentiella faror. Säkerheten får absolut inte glömmas bort.

Om ni behöver plasthandskar måste ni köpa det själva från upphandlade avtal.

Håll Sverige Rents skräpplockaraktiviteter är ett bra tillfälle för skolor och förskolor att arbeta pedagogiskt med frågor som nedskräpning, återvinning, hållbarhet och konsumtion. Allt är läroplanskopplat och det finns tips på vad man kan göra i klassrummet före och efter skräpplockningen. Här hittar du mer information om det pedagogiska materialet för förskola och skola

Kontakt

Arash Sajadi: arash.sajadi@sundbyberg.se och 0700875340

https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/miljo-energi-halsa/klimat-och-hallbarhet/skrapplockardagarna.html

Kontakt