641268
var med och plockade skräp 2020.

Nacka kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Under kampanjperioden uppmuntrar kommunen pedagoger att gärna ta med barnen och de förpackningar som går att återvinna och besöka närmaste återvinningsstation. Där går det även att lämna in batterier i röda boxen. Om du hittar smått elavfall så går det att lämna in i kommunens elreturskåp. I övrigt så ska avfallet sorteras enligt de fraktioner som finns tillgängliga på respektive förskola/skola. Vid större mängder, stora föremål och farligt avfall kontaktas Enheten för drift- offentlig utemiljö på Nacka kommun, via telefon 08-718 80 00. Om du ringer, meddela att din verksamhet deltar i kampanjen Skräpplockardagarna och behöver hjälp med hämtning av insamlat skräp.

Aktiviteter i kommunen

Vecka 17 är den officiella kampanjveckan i Nacka. Då kan skolor och förskolor få hjälp med upphämtning av skräp och kommunen kommer publicera nyheter och tips varje dag på Instagram och Facebook. Om det inte passar att plocka skräp just den veckan, så går det självklart bra att delta ändå när det passar. Läs mer på kommunens kampanjsida nackavattenavfall/skrapplockardagarna

Kontakt

Maria Isaksson: maria.isaksson@nvoa.se och 070-4318670

https://www.nacka.se/nackavattenavfall/skola/skapplockardagarna/

Kontakt