641268
var med och plockade skräp 2020.

Lekebergs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Tekniska kommer att samla in det.

Kontakt

Göran Thunberg: goran.thunberg@lekeberg.se och 0585 48875

www.lekeberg.se

Kontakt