641268
var med och plockade skräp 2020.

Södertälje kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Under vecka 17–19, som är kampanjveckor, hämtar Telge Tillväxt insamlat skräp. Genomförs aktiviteter utanför kampanjveckorna så får man ordna med återvinning själv. Vid mindre mängder skräp sorterar och återvinner man det bäst genom sitt vanliga insamlingssystem.

Aktiviteter i kommunen

Mer info kommer i april.

Kontakt

Tomas Thernström: tomas.thernstrom@sodertalje.se och 08-523 026 92

https://www.sodertalje.se/hsr

Kontakt