641268
var med och plockade skräp 2020.

Stockholms stad

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Påsar och säckar med skräp ni samlar in ställer ni vid närmaste skräpkorg där ni städat. Stockholms stads entreprenörer tar sedan hand om skräpet vid sina ordinarie tömningar.

Kontakt

Joakim Svensson: joakim.o.svensson@stockholm.se och 08-50826182

https://trafik.stockholm/skrapplockardagarna/

Kontakt