641268
var med och plockade skräp 2020.

Filipstads kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Placeras vid uppsamlingsplats som informeras om senare i respektive område. Alternativt kontakta kundservice.

Aktiviteter i kommunen

Mer info kommer inom kort.

Kontakt

Linda Bengtzing: linda.bengtzing@filipstad.se och 0590-61156

www.filipstad.se

Kontakt