641268
var med och plockade skräp 2020.

Karlstads kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Deltagande skolor och förskolor uppmanas i första hand att ta med sig skräp tillbaka till sina soprum och sortera det där. Där hämtar sedan det kommunala bolaget Karlstads energi skräpet i samband med ordinarie sophämtning.

Kontakt

Erik Lisshammar: erik.lisshammar@karlstad.se och 054-5406606

https://karlstad.se/Miljo-och-Energi/det-har-jobbar-karlstad-med/skrappl...

Kontakt