641268
var med och plockade skräp 2020.

Forshaga kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Ställe gärna skräpet vid vägkanten och meddela kommunteknik och service var säckarna står.

Kontakt

Hanna Risberg: hanna.risberg@forshaga.se och 054-172362

www.forshaga.se

Kontakt