641268
var med och plockade skräp 2020.

Hammarö kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Det kan lämnas på kommunens återvinningscentral.

Kontakt

Christoffer Henriksson: christoffer.henriksson@hammaro.se och 054-51 53 48

www.hammaro.se

Kontakt