641268
var med och plockade skräp 2020.

Sollentuna kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Sollentuna kommun kommer att hämta upp skräpet på utvalda platser runtom i kommunen. Kommunen hämtar endast skräp från skolor, förskolor, barn- och ungdomsföreningar mellan datumen 27/4-18/5 . Ring för upphämtning 08 – 579 224 74 eller 08- 579 224 35. Ingen förrådsstädning eller sop-sand i påsarna!

Självklart går det också bra att sortera sitt skräp i största möjliga mån och själva lämna på en återvinningsstation

Aktiviteter i kommunen

Mer info kommer inom kort.

Kontakt

Linn Hellstrand: linn.hellstrand@sollentuna.se och 0857921282

www.sollentuna.se

Kontakt