641268
var med och plockade skräp 2020.

Tidaholms kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Förpackningar sorteras och lämnas på ÅVS. Övrigt avfall sorteras i enlighet med sorteringsanvisningar för återvinningscentralen och avhämtas efter överenskommelse av renhållaren.

Kontakt

Karin Steen: karin.steen@tidaholm.se och 0502-606079

www.tidaholm.se

Kontakt