641268
var med och plockade skräp 2020.

Hjo kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarmaterial. Materialet består av skräpsoppåsar samt pedagogiskt material i form av en loppa, som barnen får pyssla och leka med. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Fastighetsavdelningen erbjuder sig att komma och hämta uppsamlat skräp.

Aktiviteter i kommunen

Kommunen har i dagsläget inte bestämt om det kommer att ordnas egna aktiviteter.

Kontakt

Annica Carter: annica.carter@hjo.se och 050335236

https://hjo.se/bostad--miljo/avfall-och-atervinning2/skrapplockardagarna/

Kontakt