641268
var med och plockade skräp 2020.

Skövde kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Mindre mängder slängs med hushållsavfallet och sorteras i de fall det finns möjlighet. Större mängder typ plastsäckar omhändertas av kommunens parkpersonal och ska i möjligaste mån sorteras.

Aktiviteter i kommunen

Mer info kommer.

Kontakt

Daniel Lindh: daniel.lindh@skovde.se och 0500-498141

https://skovde.se/natur-miljo/event-och-projekt/hall-skovde-rent/

Kontakt