641268
var med och plockade skräp 2020.

Skara kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Lämnas till parkavdelningen som ser till att skräpet lämnas vid återvinningscentralen.

Aktiviteter i kommunen

Skolor och förskolor arrangerar enligt egen planering.

Kontakt

Pontus Düring: pontus.during@skara.se och 0511-322 34

www.skara.se

Kontakt