641268
var med och plockade skräp 2020.

Lidköpings kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Sorterar på plats och lämnar till återvinning.

Kontakt

Minna Jernström: minna.jernstrom@lidkoping.se och 0708800571

https://lidkoping.se/boende-och-miljo/kommunens-miljoarbete/var-med-och-...

Kontakt