641268
var med och plockade skräp 2020.

Borås stad

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast. Det material som inte går att sortera kan ni lägga i era sopkärl för brännbart avfall.

Om ni får mycket avfall som inte får plats i ordinarie kärl kan ni placera det bredvid era befintliga kärl så hämtar Borås Energi och Miljö det vid ordinarie tömning.

Skulle ni hitta farligt avfall eller skrymmande avfall som ni inte kan ta med er ber vi er kontakta Borås Energi och Miljös kundcenter på telefonnummer 020-97 13 00 alternativt via mejl: kund@borasem.se

Aktiviteter i kommunen

Skräpplockardagarna i Borås äger rum under vecka 19, den 4-8 maj.

Den 8 september är alla barn och ungdomar som plockat skärp under Skräpplockardagarna välkomna till Borås Djurpark tillsammans med sina pedagoger. Förutom en lärorik och trevlig vistelse bland djuren kommer det genomföras aktiviteter i anslutning till dagen. Mer information om djurparksdagen kommer i ett riktat utskick till skolor/ förskolor som deltagit vid Skräpplockardagarna vid senare tillfälle.

 

Kontakt

Emma Fredh: emma.fredh@boras.se och 0734328498

www.boras.se

Kontakt